BMI

BMI är ett trubbigt verktyg för att avgöra om någon har övervikt eller ej, lika fullt används det i alla möjliga sammanhang.

Fomeln är vikten/längden² och svaret avgör om man är underviktig, normalviktig, öveviktig eller fet.

Jag presenterar här min version av BMI-tabell för att erbjuda ett verktyg vid beräkning av proteinmängd. Normalvikten för en person är någonstans inom det gröna fältet, förslagsvis runt BMI=22.