Livsmedelstabeller

Jag har varit systemutvecklare av databaser i en tidigare karriär och gör därför gärna tabeller av olika slag. Alla värden från de här tabellerna är hämtade från Livsmedelsverkets hemsida. I vissa fall har jag använt Fineli,, den finska motsvarigheten men då brukar jag kommentera det.

Frön, nötter & mandel

Grönsaker med lågt kolhydratinnehåll